“Pedagogia este o metodă care îndrumă moravurile copiilor despre virtuţi şi le pregăteşte sufletul spre dragostea faţă de însuşirea învăţăturilor”

De ce?

Școala de astăzi continuă să le impună elevilor rezolvarea temelor, învățarea și reproducerea de noțiuni abstracte și acumularea a cât mai multor informații. De aceste abilități depinde, din păcate, evaluarea copiilor, iar de aici este ușor de înțeles cauza apariției anxietăților față de școală și de cunoaștere.

Noi ne dorim să contribuim la schimbarea acestei situații, dezvoltând instrumente și metode non-formale care să schimbe imaginea materiilor grele și plictisitoare. Pentru noi, voluntarii sunt cei care preiau rolul de a-i readuce pe copii în centrul procesului educațional, de a le stimula gândirea și de a da sens învățării.

Stârnim și susținem interesul tinerilor de a se implica voluntar în programe și proiecte ce desfășoară activități de sprijin educațional al copiilor, în special a celor aflați în diverse situații de risc.


Cum?

Prin proiectul deVINO VOLUNTAR vrem să aducem mai aproape de voluntari și de alte persoane care lucrează cu copiii, acele instrumente și metode non-formale aplicabile în sprijinul educației școlare.

În primă etapă vom recruta și vom pregăti 45 de tineri studenți, care vor participa la o serie de ateliere pe următoarele teme:
1. Importanța implicării în activități de voluntariat;
2. Psihologia copilului, modul și contextul în care dezvoltă anumite vulnerabilități;
3. Metode de educație non-formală aplicabile în sprijinirea educației școlare;

*Atelierele se vor desfășura la sediul Asociației din Bd. Corneliu Coposu nr. 7, bloc 104, sc.1, et.1, ap.4, sector 3, București.


Cine?

*Proiectul deVINO VOLUNTAR a fost declarat câștigător în cadrul Concursului național de proiecte studențești, urmând a fi decontat din bugetul Programului pentru dezvoltarea si diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți – P4. „Proiect de tineret finanțat de MTS.” Valoarea totală a finanțării este de 25,025.21 de lei.